Hungary.png
United Kingdom(Great Britain).png
Germany.png
FŐOLDAL       SZOLGÁLTATÁSAINK        RÓLUNK        REFERENCIÁK       KAPCSOLAT        KARRIER

Adatvédelmi Szabályzat (GDPR)

Bevezetés
Biztosítani szeretnénk, hogy biztonságban érezze magát a weboldalunkon, ezért fontos számunkra az Ön magánéletének és személyiségi jogainak védelme. Kérjük szíveskedjen alaposan átolvasni a weboldalunk működéséről szóló alábbi összefoglalót, hogy meggyőződhessen arról, hogy az Ön adatainak kezelése átláthatóan és tisztességesen történik, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy az adatait gondosan és felelősen kezeljük.
Az alábbi Adatvédelmi Szabályzat célja az Ön részére történő tájékoztatás nyújtása, hogy láthassa hogyan használjuk a személyes adatait, amellyel kapcsolatosan megfelelünk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szigorú követelményeinek.
Cégünk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

- 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

- 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

- 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

- 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)

A GDPR, az EU tagállamokban irányadó más adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó más előírások szerint az alábbiakban találja az adatkezelő adatait és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét:

DexMaster Kft.

Cégjegyzékszám: 01 09 324046
Székhely: H-1119 Budapest, Andor utca 21. C.épület

Adószám: 25314173-2-43

Telefonszám: +36 1 358 6600

E-mail cím: dexmaster.eu@gmail.com
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője a következő E-mail címen vagy postacímen érhető el:

E-mail: dexmaster.eu@gmail.com

Postacím: H-1119 Budapest, Andor utca 21. C.épület


A személyes adatok
A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt esetlegesen további adatok gyűjtésére is sor kerülhet technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta weboldalunkat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai is (technikai információk).
Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat tartalmazhat. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk fel, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges az esetleges támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.

A személyes adatok kezelésének köre
A személyes adatait csak olyan esetekben gyűjtjük és használjuk fel, amelyben Ön megkeres bennünket például valamilyen üzleti vagy együttműködési ajánlattal kapcsolatban, továbbá a weboldal működéséhez és a tartalmaink ill. szolgáltatásaink nyújtásához.
Ez alól kivétel, amikor nem lehetséges az előzetes hozzájárulás beszerzése bizonyos körülmények miatt és az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé.
A személyes adatainak biztonsága kiemelkedően fontos számunkra, ezért megtesszük a szükséges technikai és adatkezelési intézkedéseket, hogy megvédjük az általunk kezelt adatait, így megelőzve az elveszésüket, vagy harmadik személyek visszaéléseit.
Az adatkezelési feladatokat ellátó munkavállalóinkra kötelezően betartandó titoktartási szabályok vonatkoznak. A személyes adatai biztonságát az is garantálja, hogy titkosítva kerülnek továbbításra; például SSL-t (Secure Sockets Layer) használunk a böngészőjével való kapcsolattartáshoz. Egy lakat szimbólum jelenik meg a böngészőjében, hogy láthassa, hogy mikor jön létre az SSL kapcsolat. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatai mindig védve legyenek, a technikai biztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség esetén módosítjuk azokat az új technológiai követelmények szerint. Ezek az alapelvek vonatkoznak azon cégekre is, amelyek megbízásunkból, utasításaink szerint kezelnek és használnak fel adatokat.

Az adatkezelés céljai és a személyes adatok kezelésének módjára vonatkozó jogelvek
A személyes adatait a következő célokra gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel:
• Szerződések létrehozása és teljesítése,

• Hírlevelek küldése,

• Marketing tevékenységek,

• Ügyfélszolgálat és támogatás.

A személyes adatait a következő jogelvek alapján kezelhetjük
• GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szolgál az adatkezelés alapjául, amelyhez beszerezzük az Ön hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra.

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szabályozza, hogy a személyes adatok hogyan kezelhetők egy szerződés teljesítése érdekében, pl. egy szolgáltatás vásárlásával kapcsolatosan. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, amelyek szükségesek a szerződés megkötése előtti tevékenységekhez, mint pl. termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődések kezelése.

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja olyan esetekben alkalmazandó, amikor jogi kötelezettség írja elő számunka az adatkezelést, például az adókötelezettségekkel kapcsolatosan.

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja tartalmazza, hogy a személyes adatok hogyan kezelhetők az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében.

• GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja a jogos érdekünkre vonatkozik, például amikor a megrendelések teljesítése érdekében szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. kiszállítási szolgáltatások), amikor statisztikai felmérést és elemzéseket végzünk.
Az érdekünk abban áll, hogy felhasználóbarát, tetszetős és biztonságos weboldalt tudjunk biztosítani és optimalizálhassuk azt oly módon, hogy az mind szolgálja az üzleti érdekeinket, mind pedig megfeleljen az Ön elvárásainak.

Személyes adatok tárolásának ideje és a törlési gyakorlat
Csak addig kezelünk és tárolunk személyes adatokat, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés előírja azt számunkra. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a személyes adatait töröljük, vagy korlátozzuk a hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre kerülnek, amint a jogszabályokban, alapító okiratokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhetjük, hogy a törlés veszélyeztetné az Ön jogos érdekét és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul terhes erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.

Általános adatok és információk gyűjtése (naplófájlok)
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően a weboldalunk számos általános adatot és információt gyűjt minden hozzáférésről és ezeket átmenetileg a szerver naplófájljaiban tároljuk. A naplófájlokat a számítógépes rendszer automatikus naplózása hozza létre. A következő adatokat gyűjthetjük:
• Weboldalhoz való hozzáférés (dátum, idő és gyakoriság),

• Hogyan érkezett a weboldalra (küldő oldal, hiperlink stb.),

• Küldött adatmennyiség,
• Az Ön által használt böngésző és verziószáma,

• Az Ön által használt operációs rendszer,

• Az Ön internetszolgáltatója,

• Az internetszolgáltató által az internetre való csatlakozáskor az Ön számítógépének kiosztott IP cím.

A fenti adatok gyűjtése és tárolása szükséges a weboldal működtetéséhez, hogy biztosítani tudjuk a weboldal funkcionalitását és megfelelően tudjuk bemutatni a weboldalunk tartalmát. Szintén felhasználjuk ezeket az adatokat arra, hogy optimalizáljuk a weboldalunkat és biztosítsuk az IT rendszereink biztonságát. Ezen okból az adatokat legfeljebb hét napig tároljuk műszaki elővigyázatosságból.

Vállalatunk elkötelezett aziránt, hogy Önnek a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsa. Célunk, hogy megőrizzük az Ön belénk vetett bizalmát. Ennek megfelelően egyértelmű tájékoztatást szeretnénk adni arról, hogy a weboldalunk sütijeit („cookies”) hogyan használjuk fel, illetve miként tároljuk.
A sütik kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket az Ön számítógépén, okostelefonján vagy webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb eszközein helyezünk el és tárolunk. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal Önt felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor Ön egy adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal Ön biztonságos kapcsolatot létesítsen, és a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a weboldallal kapcsolatos élményét javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott oldal tartalmát az Ön érdeklődési köréhez igazítják.
A sütik által az Ön számítógépén rövid ideig tárolt információ az alábbiakra vonatkozhat: azon weboldalak, amelyekre Ön a sütit tartalmazó számítógépével ellátogatott; azok a hirdetések, amelyekre Ön rákattintott; az Ön által használt böngésző típusa; az Ön IP-címe; és az adott weboldal számára Ön által megadott információ (a sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása).
A sütikre, webelemzési szolgáltatásokra és az alkalmazott közösségi média plug-inekre külön Süti szabályzat vonatkozik.

Az Ön által részünkre megadott adatokat arra használjuk, hogy megküldjük Önnek a kért információt a szolgáltatásainkról és más ajánlatokról (mint például állásajánlatok) az Ön által megadott e-mail-címre. Ezt csak előzetes hozzájárulásával tesszük, vagy, ha jogszabályok lehetővé teszik ezt. Az ilyen kommunikációhoz való hozzájárulásra a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 7. cikk vonatkozik.

Feliratkozás hírlevelekre a weboldalunkon

Lehetősége van feliratkozni ingyenes hírlevélre a weboldalunkon. Amikor feliratkozik, az Ön által megadott adatok (mint például az e-mail címe) továbbításra kerülnek részünkre.
A regisztráció „kettős hozzájárulásos (opt-in)” eljárással történik, amelynek során kap egy emailt a regisztrációkor, amelyben megkérik, hogy erősítse meg a regisztrációját. Ez a megerősítés szükséges ahhoz, hogy megelőzzük, hogy valaki olyan e-mail-címeket regisztráljon, amik nem hozzá tartoznak. A szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos kommunikációkHa bármely szolgáltatásunkkal kapcsolatban érdeklődik a weboldalunkon keresztül, úgy információkat küldhetünk Önnek az egyéb, hasonló termékeinkről ill. szolgáltatásainkról az Ön által megadott e-mailcímre, még az Ön hozzájárulása nélkül is. Postai küldeményekAzt szeretnénk, hogy érdeklődéssel olvassa az e-mail-ben Önnek megküldött hírleveleinket, de előfordulhat, hogy megadott adatiat oly módon használjuk fel, hogy postai úton küldünk információt Önnek a szolgáltatásainkról.
Az Ön által megadott adatait szintén használhatjuk statisztikai célokra.
Természetesen leiratkozhat hírlevelünkről, hogy ne kapjon ilyen e-maileket, azaz visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre nézve, amelyhez egy leiratkozási link áll rendelkezésére minden e-mailben és hírlevélben.
Ezen túlmenően bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a weboldalunkon keresztül, hogy visszavonja a hozzájárulását:

Kapcsolatfelvétel

Amikor telefonon, e-mailen vagy egyéb módon veszi fel velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján tároljuk, hogy meg tudjuk válaszolni a kérdéseit. A kapcsolatot naplózzuk, hogy bizonyítani tudjuk a jogi követelmények szerint. Az Ön hozzájárulását akkor szerezzük be az adatkezeléshez, amikor kitölti az űrlapot, de a jelen Adatvédelmi Szabályzat bármikor megtekinthető weboldalunkon.
Az ezzel kapcsolatos adatokat töröljük, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy véglegesen megoldódott. Szerződésekhez szükséges adatokA szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez szükségünk van az adott helyzettől függő kapcsolattartási adatokra, például név, szállítási cím, számlázási cím, e-mail-cím és a választott fizetési módra vonatkozó információra.
Adatait úgyszintén felhasználjuk a partner adatbázisunk kezeléséhez, amelyben csak pontos adatokat tárolunk, ezért időnként megkereshetjük Önt azok frissítése érdekében.

 

Vegyes

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerint tároljuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait és az ezekkel kapcsolatos műszaki információkat, ahol ez szükséges a weboldalunkon történő visszaélések vagy más jogellenes magatartások megelőzése vagy vizsgálata érdekében, pl. adatbiztonság fenntartása az IT rendszereink elleni támadás esetén. Ezt szintén meg lehet tenni közigazgatási hatóságok vagy bíróságok rendelkezése szerint annyiban, amennyiben ezt előírják részünkre a jogszabályok, valamint a jogaink és érdekeink védelme érdekében és annyiban, amennyiben ez szükséges a követelésekkel szembeni védekezéshez.

Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére
A személyes adatai továbbításakor mindig a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtjuk, ezért az adatait kizárólag olyan szerződéses kötelezettségeket vállalt és partnereink részére továbbítjuk, amelyek gondosan kerültek megelőzőleg kiválasztásra. Csak olyan szervezetek részére továbbítunk adatokat, amelyek az Európai Gazdasági Térségben telepedtek le és így a szigorú EU-s adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak rájuk vagy olyan szervezetek részére, amelyekre ezzel egyenértékű biztonsági szabályozás vonatkozik. Az adatok harmadik országba történő továbbítását jelenleg nem végezzük és nem is tervezzük.

A Cégcsoport kapcsolt vállalkozásai részére történő továbbítás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint

A weboldalunkon elérhető szolgáltatásokkal és szállításokkal kapcsolatos szerződések megkötése érdekében továbbítjuk személyes adatait a Cégcsoporttal kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő társaságok részére Magyarországon, amelyeket egy központi adatbázisban tárolunk belső Cégcsoport szintű számlázási és könyvelési célokból.

 

Adattovábbítás termékpartnerek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint

A weboldalunkon kínált szolgáltatásainkkal kapcsolatosan számos partnercéggel (alvállalkozóval) együttműködünk bizonyos termékcsoportok esetében. Ha ilyen partner termékét rendeli meg, úgy a regisztráció során megadott személyes adatait továbbíthatjuk a szerződések megkötése és teljesítése érdekében (így különösen az Ön e-mail-címét, kézbesítési címét és számlázási címét).A weboldalunk működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések teljesítése érdekében különböző szolgáltatókat bízunk meg, hogy a nevünkben teljesítsenek bizonyos feladatokat, például központi IT szolgáltatások nyújtását, a weboldalunk hosztolását, fizetések feldolgozását és termékek vagy dokumentumok kiszállítását, eszközök telepítését vagy hírlevelek megküldését. Az egyes célokhoz gyűjtött információkat továbbítjuk ezen szolgáltatók részére (pl. név, cím).

 

Ezek közül néhány társaság a megbízásunkból jár el a megrendelések kezelése és teljesítése érdekében és így a megadott adatokat kizárólag az utasításaink szerint használhatják fel. Ebben az esetben jogilag felelünk annak biztosításáért, hogy az általunk megbízott cégek megfelelő adatbiztonsági óvintézkedéseket tegyenek. Ezért meghatározott adatbiztonsági intézkedésekről állapodunk meg ezekkel a cégekkel és ezeket az intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük.

 

Amennyiben az Ön részére bármilyen áru vagy terméket szállítatunk, úgy a megrendelését előfordulhat , hogy valamely szerződéses szállítópartnerünk (szolgáltató) fogja kiszállítani. Ez a szolgáltató információkat fog kapni tőlünk, mint pl. az Ön által a megrendeléséhez megadott e-mail-cím, hogy egyeztetni tudják Önnel a meghatározott kiszállítási időt.

 

Ellentétben a külső adatkezelési követelményekkel, harmadik felek részére a szerződés teljesítésének következő eseteiben továbbítjuk az adatokat, amely esetekben ezek a felek maguk felelnek az adatok felhasználásáért:

• Áruk fuvarozásával kapcsolatosan az adatok továbbításra kerülnek a megrendelésben meghatározott logisztikai cégekhez vagy postai szolgáltatókhoz.

• A megrendelt áruk ill. szolgáltatások kifizetésével kapcsolatosan adatokat továbbítunk a megrendelésben meghatározott fizetési szolgáltatója, vagy a finanszírozó bankja részére.

A fizetéssel kapcsolatosan nem gyűjtünk vagy tárolunk fizetési adatokat, mint pl. hitelkártya számokat vagy számlainformációkat. Ezek kizárólag és közvetlenül az érintett fizetési szolgáltató részére kerülnek megküldésre.

Adattovábbítás más harmadik személyek részére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontjai szerint

Végezetül, továbbíthatjuk a személyes adatait harmadik felek vagy közigazgatási szervek részére a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, ha ez részünkre jogilag kötelező (pl. egy közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján) vagy ha jogosultak vagyunk így eljárni (pl. mivel ez szükséges egy bűncselekmény kinyomozásához vagy a jogaink és érdekeink bizonyításához és érvényesítéséhez).

Hitelbírálat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontjai szerint
Ha fizetési módként “finanszírozást” választ, úgy a finanszírozó partner információt szerezhet a hitelképességéről matematikai és statisztikai módszerek segítségével, hogy megóvja a jogos érdekeit. Kérjük, minden ezzel kapcsolatos kérdést a finanszírozó partnere részére küldjön meg!

Telefonbeszélgetések rögzítése
Kollégáinkkal való bejövő telefonbeszélgetéseit az utólagos bizonyíthatóság érdekében az ügyfélszolgálat üzemeltetője rögzítheti.
Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: 5 év (a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési idő).

Jelentkezés álláshirdetésekre
Az Ön által részünkre megküldött álláspályázatokat cégünk tárolja.
Az adatkezelés célja: a cégünknél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel;
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása;
A kezelt személyes adatok típusa: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok;
Az adatkezelés időtartama: a pályázat benyújtásától számított hat hónap.

Az érintett természetes személy jogai
Természetesen Ön széleskörben rendelkezik jogokkal az adatai gyűjtésével kapcsolatosan, amelyekről ezúton örömmel tájékoztatjuk.
Amennyiben gyakorolni kívánja valamely jogát az alábbiak közül, úgy kérjük küldjön nekünk egy üzenetet weboldalunkon keresztül ezzel kapcsolatban.
A saját biztonsága érdekében fenntartjuk a jogot, hogy további adatot kérjünk a személyazonossága ellenőrzéséhez, amikor egy megkeresésére válaszolunk. Ha az azonosítás nem lehetséges, úgy szintén fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsuk a megkeresés megválaszolását.

Tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

 

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez, vagy ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

Törléshez való jog

Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatainak törlését, kivéve ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez, vagy azok elleni védekezéshez ill. jogok egyéb gyakorlásához.

 

Tájékoztatáshoz való jog

Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez, vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy ha már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és számítógéppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.

 

Tiltakozás joga

Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatainak gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti.
Reméljük megérti, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag, és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlünk üzeneteket.

 

Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga

Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: 06/1/391-1400

Fax: 06/1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Adatbiztonság
Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért az Ön nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Azokat az alkalmazottainkat, akik a személyes adatokat földolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme érdekében ezeket az adatokat kódolt/titkosított formában továbbítjuk. Adatai hosszú távú védelmének biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk. Ezek az elvek azoknál a vállalatoknál is érvényesek, amelyek rendeléseink és instrukcióink révén adatot dolgoznak fel és használnak.

Cégünk és adatfeldolgozó partnereink a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
 
Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) legyen;

c) változatlansága igazolható (adatintegritás) legyen;

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Vállalkozásunk az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásainkban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Vállalkozásunk az adatkezelés során megőrzi
:

a) a titkosságot; megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,

b) a sértetlenséget; megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,

c) a rendelkezésre állást; gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Vállalkozásunk és az adatkezelésekben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
Mint adatkezelő nyilvántartjuk az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Más cégek weboldalaira mutató linkek
Weboldalunk tartalmazhat más cégek weboldalaira mutató linkeket, azonban nem vállalunk felelősséget az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért. Kérjük, érdeklődjön ezen külső weboldalaknál az irányadó adatvédelmi szabályzataikról.

Az Adatvédelmi Szabályzat módosításai
Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az Adatvédelmi Szabályzatot azért kell módosítani, hogy új vagy módosított termékeket vagy szolgáltatásokat ismertessünk.

 


Utoljára frissitve: 2018. november 13.